Услуги

Качествени услуги, професионален екип, разумни цени

С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ

Юридически услуги

Кредитни услуги

Застрахователни услуги

Парични преводи

Куриерски услуги

Подбор на персонал

Тайно пазаруване

Коли под наем

Други услуги

Юридически услуги

Цени на някои видове правни дейности

 • Устен съвет и справка
 • Писмена консултация
 • Проучване на дело с даване на мнение
 • Изготвяне на Нотариална покана
  – – без администриране при нотариус
  – – с администриране при нотариус
 • Изготвяне на пълномощно
 • Молба за приемане или отказ от наследство
Допълнителни юридически услуги
 • Молба за приемане или отказ от наследство
 • Учредяване и регистрация на фирми
  – – дружество с ограничена отговорност
  – – едноличен търговец.
  – – акционерно дружество
  – – жилищностроителна кооперация
  – – фондации и сдружения с нестопанска цел
  – – кооперация
  – – събирателно дружество
  – – командитно дружество

* в цената са включени хонорар и държавни такси

 • Промени в регистрирани лица*
  – – дружество с ограничена отговорност
  – – едноличен търговец.
  – – акционерно дружество
  – – жилищностроителна кооперация
  – – фондации и сдружения с нестопанска цел
  – – кооперация
  – – събирателно дружество
  – – командитно дружество
  – – обявяване на Годишни финансови отчети
 • Търговска марка
  – – регистрация на търговска марка за България
  – – регистрация на търговска марка за ЕС

* промени в капитала се договорят конкретно за всеки случай

Кредитни услуги

Екипа на “ХР ЕНЕРДЖИ “ сътрудничи на своите клиенти да осъществят най-изгодната кредитна сделка на българския кредитен пазар, като ще направим целия процес по кандидатстването, одобрението и отпускането на кредита Ви максимално лесен, спокоен и без неприятни изненади. Посредством партньорската ни мрежа, имаме достъп до пазара на кредитни продукти в България и успяваме да консултираме нашите клиенти за актуалните лихвени нива. Предоставяме офертите на водещите финансови институции и предлагаме оптималното решение на Вашите нужди.

Кандидатстване за кредит

Изберете за колко месеца кандидатствате: 1
Потребителски кредит

Защо да изберете “ХР ЕНЕРДЖИ”?

 • Получавате безплатна финансова консултация, съобразена изцяло с Вашите нужди.
 • Предоставяме Ви ясна информация на достъпен език.
 • Нашият подход е лично, индивидуално и приятелско отношение.
 • Ще получите бързо и коректно необходимото съдействие.

“ХР ЕНЕРДЖИ” е администратор на лични данни и притежава удостоверение за вписване в „Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ към КЗЛД.

Ние ще ви предложим решение за най-популярните кредити – потребителските.
Ще ви представим условията на различните финансови институции – срокове, лихви, размер на кредита. Ще ви разясним различните форми на обезпечение – с поръчител или срещу залог на парични средства. Ще намерим специални преференциални условия за вас като клиенти на КредитЦентър.

 • Ще обсъдим необходимата ви сума, доходите ви и имате ли други кредити и ще определим на какъв потребителки кредит можете да разчитате
 • Ще ви предоставим най-добрите оферти за потребителски кредити от водещите банки в България
 • Ще ви съдействаме в попълването и комплектоването на необходимите документи за кредита
 • Ще проследим процеса на одобрение на кредита в избраната от вас банка и ще ви уведомим, когато кредита бъде одобрен

Как да осъществите вашите желания сега, не в бъдещето?
Потребителски кредити и овърдрафт със специфични условия, в зависимост от нуждите ви и в какъв етап от живота се намирате. Сигурни сме, че можем да ви предложим кредит, който най-добре да удовлетворява точно вас.

Ипотечен кредит

Специалистите на КредитЦентър имат дългогодишен, разнообразен опит в консултациите за отпускане и усвояване на ипотечни кредити. С нашата професионална помощ взимате оптимално решение благодарение на сравнителните оферти на най-атрактивните опции на пазара. Ние ще Ви преведем безпроблемно през процесите на подготовка и усвояване на средствата. Гарантираме, че като наши клиенти получавате преференциални условия от най-големите банки в България. 

 • Кандидатстваш онлайн за секунди
 • Коментираме кредита и обезпечението
 • Одобряваме кредита ти за часове

Безупречна репутация и пазарен лидер

Подкрепени от японски инвеститори и регистрирани в БНБ от 2013, вече предоставихме над 39,600,000 лева и се превърнахме във водеща финансова институция в България.

Одобрение до час въпреки всичко

Вземи ипотечен или бизнес кредит от €4,000 до €2,500,000, независимо от лоша кредитна история, липса на доходи или обороти, данъчни задължения, други кредитори, възбрани и др.

Усвояваш част от кредита веднага

Вече не е необходимо да чакаш седмици. Превеждаме ти до €2,500 моментално, а остатъка от кредита след вписване на ипотеката, без да чакаме удостоверение за тежести.

Гъвкав гратисен период за всеки

Започни да изплащаш главницата по твоя ипотечен или бизнес кредит след 3 години, а лихвата след 6 месеца. Така вноската ти в началото ще бъде €0.00.

Лоялните клиенти спестяват много

Връщаме ти 90% от платените лихви при редовно изплатен бизнес кредит, а при рефинансиране на други ипотечни кредити, поемаме всички нотариални разходи.

Избираш кауза и помагаш

Инициативата “Плати навреме, дари навреме” има за цел да намали просрочията. За всяка платена навреме вноска, даряваме 10% от лихвата за кауза по твой избор.

Банков кредит

Банковият кредит е един от основните видове сделки, извършвани от всяка банка в процеса на нейната икономическа дейност. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя – да ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва.

Кредит и банков кредит

Всяка фирма в процеса на своята икономическа дейност се нуждае от оборотни средства, за да продължи функционирането си. Понеже тя е рискова организация и финансовите ѝ резултати са променливи, тя не винаги е в състояние да си осигури необходимите ресурси. Затова понякога се налага привличането на чужди средства (т.нар. заем или кредит).

Аналогично понятието кредит се отнася и за домакинствата – за да си осигурят необходимите условия за живот, при недостатъчен размер на спестяването (или липса на такова) или при недостатъчен разполагаем доход, може да се наложи използването на кредит за потреблението.

От друга гледна точка, кредитът може да се разгледа като категория на обръщението на парите. Размяната в този случай се извършва срещу обещание, че ще се осъществи плащане в по-късен период. Това е и неговата най-важна черта, която е свързана с определен риск за кредитора.

В развитото пазарно стопанство кредитът е особено важно икономическо явление. Дори може да се твърди, че пазарната икономика в значителна степен е основана на кредита.

В днешни дни най-значителна част от понятието кредит има т.нар банков кредит, който освен като икономическа категория може да се разгледа и като неизменна част от услугите на всяка банка. Според различните си потребители, банките предлагат и различни видове кредити.

IuteCredit
 ” ХР ЕНЕРДЖИ ” ЕООД е партньор с ,, ЮтеКредит България”  ЕООД

За компанията:

ЮтеКредит България ЕООД e част от международната компания АС ЮтеКредит Европа, която е лидер в предлагането на потребителски кредити без изискване за обезпечение или поръчители. Нашите клиенти имат възможност да получат одобрената сума бързо и лесно по банков път или на касите на EasyPay.

Прозрачни Условия :

ЮтеКредит България е регистрирана финансова институция от Българската Народна Банка с рег. № BGR00415. Като такава, ние водим отговорна кредитна политика, която включва внимателна оценка на риска при отпускането на кредити, ясни и прозрачни условия без скрити такси, както и първокласно обслужване на клиентите ни по всяко време на работния процес.

Гъвкави Възможности :

Кредитите, които предлагаме могат да бъдат за срок от 1 до 24 месеца, в размер съобразен с Вашите доходи, желана месечна вноска и кредитоспособност. Можете да изберете размера на месечната Ви вноска, както и датата на плащане.

Отговор до 20 минути :

За да кандидатствате е необходимо да посетите наш офис или да попълните он-лайн формата за кандидатстване на нашата страницата. Наш консултант ще се свържи с Вас, за да Ви представи продуктите.

Наши офиси :

гр. Русе, бул. Липник 54 ” Комплекс ” ОЛИМП

Тел: 089 59 75 600

с. Подайва, ул. Девети Септември 37

Тел: 089 98 22 394

IutePay

Най-добрият начин за продажба на продукти

ЮтеКредит предлага най-доброто шопинг преживяване, което ще накара вашите клиенти да се връщат отново и отново.
Изградете доверие с клиентите си и развийте бизнеса си със сигурен партньор. Получавайте плащанията бързо и лесно веднага след продажбата. Партньори на IutePay може да бъдат както онлайн, така и физически магазини.

Физически магазини

 1. Продавачът изпраща заявените от клиент сума и период за отложено плащане чрез IutePay
 2. IutePay изпраща договора до клиента чрез приложението MyIute
 3. Клиентът подписва договора дигитално чрез приложението MyIute
 4. Продажбата e готова!

Онлайн магазини

 1. Купувачът избира IutePay като начин на плащане
 2. Купувачът избира IutePay като начин на плащане
 3. Клиентът се идентифицира и подписва договора дигитално чрез приложението MyIute
 4. Продажбата e готова!

Застрахователни услуги

БенчМарк Брокер е част от БенчМарк Груп Ад, основано през 2003 основано през 2003 г. – група от инвестиционни и финансови компании, опериращи на българския пазар, с дългогодишна история и опит. Дружеството е с разрешение от КФН за извършване на дейност като застрахователен брокер, като предлага на своите клиенти изгодни условия за застраховане на различни рискове.

*Екип ,,ХР ЕНЕРДЖИ”   НЕ  е  лицензирана , ние предлагаме услугите на нашия бизнес партньор,,БенчМарк Груп Ад” 

Защо да ни се доверите

Защо да изберете “ХР ЕНЕРДЖИ” за Ваш Доверен  брокер?

 1. Ние работим с най-доверен и професионален екип с ,,БенчМарк Брокер”
 2.  Нашата компаня можете да се доверите за добрите оферти , грижа за джоба и сигурността на клиента
 3.  Предлагаме на нашите клиенти отговорно познаване на застрахователните продукти
 4. Както наш партньор ,,БенчМарк Брокер”   и ние като компания ,,ХР ЕНЕРДЖИ” се грижим за сигурността на нашите клиенти, както и сме лоялни към нашите клиенти , така и към наши партньори.
 5. Непрекъснат стремим да направим живота Ви по-спокоен и сигурен
Франчайзинг партньорство
 • Франчайзингът е бизнес партньорство между двама предприемачи.
 • Франчайзополучателят (евент. Вие) получава срещу заплащане разрешението да разполага с права на франчайзодателя в точно определена рамка, тези права са между другото: използване на търговската марка, прилагане и използване на съществуваща бизнес стратегия, единна система на продажби
 • Франчайзополучателят продава своите услуги юридически самостоятелно
 • Подкрепа от франчайзодателя при изграждането, както и при актуалното ръководство на предприятието.
Видове застрахователни услуги
 • Гражданска отговорност
 • Автокаско
 • Автомобилен асистанс
 • Застраховка дом
 • Туристическа застраховка за България

Парични преводи

Благодарение на съвместната работа на ,,ХР ЕНЕРДЖИ” с утвърдени нeбaнĸoви финaнcoви инcтитyции, предоставяме парични преводи на нашите клиенти в страната и чужбина.

Всички парични преводи се осъществяват в реално време и могат да бъдат изтеглени от получателя до няколко минути след тяхното внасяне при нас или в офисите на нашите партньори (каси). При нас имате възможност за изпращане на парични суми от 5,00 лв. до 5000 лв. Достатъчно е само да предоставите валидна лична карта, както и да посочите имена, ЕГН и мобилен телефон на получателя. При изплащане на паричен превод, получателят трябва да предостави документ за самоличност.

Куриерски услуги

Куриерската услуга е вид пощенска услуга, но с някои екстри, като бързина и надеждност, което естествено се отразява на цената й. Ние работим с INTERLOGISTICA –  наш доверен партньор с дългогодишен опит на пазара свързан с куриерски услуги. Гарантираме качество и сигурност за всяка услуга.

Повече за услугата
Какво трябва да знам за куриерските услуги?

Куриерската услуга може включва:

 • Взимане от адреса на подателя.
 • Доставяне на точно определена дата.
 • Възможност за смяна на направлението в движение.
 • Възможност за смяна на получателя в движение.
 • Контролирано наблюдение на пратките.
 • Проследяване на пратката по трасето и задаване на точно определено трасе ( по изрично желание на клиента).
 • Други допълнителни услуги за получателя и подателя, след направата на необходимите уговорки.

Допълнителните дейности, освен доставката на стоки и кореспонденцията до адрес, са свързани най-често с определеното време за изпълнение, регистрацията, отговорността и контрола на всички структури на оператора при всички фази на изпълнение на услугата.

С предлаганите от на скуриерски услуги можете да използвате куриерски превоз за всичко – да изпратите важни документи или обикновено писмо, да изпратите подарък или важна вещ на свой близък, да изпращате поръчките до своите клиенти, ако сте собственик на магазин, или да изпратите подарък на своите близки.

 

Подбор на персонал

„ХР ЕНЕРДЖИ” ЕООД  Ние сме лицензирана трудова борса от Агенция по Заетостта с лицензен номер : 3431 / 03.11.2022  /   , частна  предлага пълен набор от услуги по подбор на персонал, като  използва гъвкави и иновативни подходи за намиране на най-подходящите професионалисти за своите клиенти.

Повече за услугата

Мислили ли сте някога да си партнирате с консултантска фирма за подбор на персонал?

В днешния силно конкурентен пазар на труда компании от всички индустрии търсят квалифицирани служители с нужните умения за пазара. Партньорството с агенция за подбор на персонала улеснява много намирането и подбора на най-подходящите кандидати.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Подписване на договор и попълване на заявка за подбор (подробно описание на търсения профил).

 • Изясняване на профила на кандидата –  При стартиране на процеса по подбор проучваме в детайли профила на търсения специалист, включително изисквания за длъжността, нейното дефиниране и събиране на информация.

Стартиране на процедурата – в рамките на 10 работни дни от подписването на договора, правим предварителната селекция и провеждаме разгвори с всеки един от кандидатите, отговарящите на зададените от клиента критерии.

 • Проучване на HR пазара, аудиторията и откриваемостта на кандидатите –  Етапът на проучване дава възможност да се селектират подходящи бизнес сектори или организации. източник на подходящи кандидати.
 • Етапи на процеса по подбор на персонал –  Гъвкавостта на процеса е от същестевено значение за висока успеваемост.
 1. Дефиниране на профил
 2. Интервюта –  Ние разглеждаме кандидатите за работа обективно и предлагаме към нашите клиенти информация в синтезиран вид, оформена в кандидатски профил, в която изключваме информация, която може да даде база за субективна оценка при подбора на кандидати.
 • Попълването на информацията в профил на кандидата –  Оформянето на формуляра е структурирано и идентично за всички селектирани кандидати.
 • Представяме кандидатурите на клиента веднага след края на зададения срок.

Подборът на персонал е изключително динамична дейност, променя се спрямо пазарната ситуация, наличните кадри и технологиите, които участват в процеса по подбор на персонал.

Защо да използвате нашите услуги?

 • Клиентът е основният ни фокус.
 • Срок от 10 работни дни за представяне на кандидати, отговарящи на зададените изисквания за всяка възложена позиция.
 • Спесявате време и енергия, за да се фокусирате върху ефективното управление на бизнеса си;
 • Клиентът има право да провежда и собствено търсене или да работи съвместно с други агенции за подбор на персонал.
 • Хонорът е единсвено дължим при наемане на служител, представен от „Хаси Роси” ЕООД.
 • Достъп до голяма база от кандидати с различни по вид образование и опит в цялата страна.
 • Висока успеваемост.
 • Работим с грижа и ентусиазъм.

Екипът ни се стреми да осигури най-добрите резултати при наемането на необходимите специалисти за клиентите ни.

Тайно пазаруване

Тайното пазаруване е инструмент използван от фирми и компании с цел проучване на пазара , измерване качеството на услугата , събиране на конкретна информация за стоки, продукти и услуги. “Тайният клиент” изпълнява конкретни задачи , като например закупуване на стока , задаване въпроси относно услугите или стоките предлагани от компанията, следене на поведението и хигиената на персонала, задаване на въпроси на спортни линии, тестване на хотелски и ресторантски услуги, като след това представя подробни доклади или предложения на база своите изследвания.

Повече за услугата

Тайното Пазаруване е стандартна практика от началото на 1940 година, като начин за измерване на стойността на услугата и нивото на квалификация на служителите. Инструментите използвани за оценка от “тайните клиенти” варират от прости операции , като симулиране на пазаруване, до разиграване на сложни сюжети и извършване на задълбочени проучвания, за да завършат с подробен доклад или аудио и видео записи . Тайно пазаруване може да се използва практически във всяка индустрия. Най-често това са магазини, хотели, кина, ресторанти, вериги за бързо хранене, банки, бензиностанции, автокъщи, здравни центрове и здравни заведения. Услугата „таен клиент” все повече се използва, като тест за корупция и осигуряване на обратна връзка за потребителските услуги предлагани от местните власти , както и други организации с нестопанска цел , като например асоциации, държавни организации, полиция, партийни структури и др.

В “ХР ЕНЕРДЖИ” сме събрали млади и амбициозни личности, които със своя хъс и мотивираност допринасят за предоставянето на качествени услуги. Всички ние сме смели и ориентирани към постигане на резултати, въпреки условията, в които сме поставени. Вярваме, че можем да предложим на нашите партньори повече от това, което са поискали от нас.
В “ХР ЕНЕРДЖИ” всеки служител получава възможност да работи в млад, динамичен и креативен екип. Нашите програми за обучение подготвят всеки дори за работа, за която не се чувства сигурен в себе си.

Методология на услугата

Когато фирма клиент наема компания предоставяща услугата „таен клиент” за проучването се изгражда модел, който определя каква информация и фактори за подобряване на услугите клиентът желае да се измерят. След това „тайните клиенти” предприемат действия, проучвания и задачи, които целят да дадат безпристрастна информация отностно:

 • Броят на служителите в магазина при влизане
 • Колко време е необходимо преди тайния клиент да е посрещнат
 • Имената на служителите
 • Отоговори на въпроси, поставени от купувачът в опит да намери най-подходящия за него продукт
 • Видовете и подредбата на стоки и продукти, показани на витрините, регалите или рафтовете на магазина
 • Продажните аргументи, използвани от работника или служителя
 • Дали и как работникът или служителят се опитал да направи продажба
 • Дали служителят е предложил някакви добавки върху договорените вече продажби
 • Дали служителят е приканил купувачът да се върне отоново в магазина
 • Чистотата на обекта или магазина и неговите сътрудници
 • Скорост на извършената услуга
 • Спазването на фирмените стандарти , свързани с външния вид, начин на обслужване и презентиране на стоки

С помощта на Тайният клиент всеки собственик на обект, фирма или организация може да получи независим и качествен одит на случващото се в обекта му по време на неговото отсъствие.

Коли под наем

Компанията “ХР Енерджи” е партньор с “Аренда А Кар”

Top Rent A Car предлага автомобили под наем в цяла България и по-големите летища на Балканите. Основните ни предимства са: новите автомобили, високо ниво на обслужване, удобни локации. Компанията ни е основана през 2003 г. Към момента е един от водещите доставчици на услугата в страната.

Повече за услугата

За Top Rent A Car

Top Rent A Car предлага автомобили под наем в цяла България и по-големите летища на Балканите. Основните ни предимства са: новите автомобили, високо ниво на обслужване, удобни локации. Компанията ни е основана през 2003 г. Към момента е един от водещите доставчици на услугата в страната.

Предлагаме програма с отстъпки на редовните ни клиенти. Създадохме програмата MyTop, която гарантира отстъпки и бонуси на клиентите ни когато резервират онлайн. Вижте повече за MyTop програмата тук.

Оценени сме като #1 в България от независими сайтове като ReviewCentre, Otzovik, TrustPilot, Tripadvisor и Google. Към момента за Top Rent A Car има над 10 000 ревюта от реални клиенти.

Мисия

Основната ни цел е предоставянето на високо ниво на професионално обслужване. Отделяме особено внимание на измерването на клиентската удовлетвореност и нейното подобрение. Успяхме да станем #1 оценена компания за коли под наем в България (според ReviewCentre, TrustPilot, Tripadvisor, Google) и продължаваме да подобряваме качеството чрез професионално обслужване, технически иновации, нови автомобили и конкурентни цени.

Какво Ви гарантираме

 • Професионално обслужване
 • Нови автомобили (2000+)
 • 24/7 Денонощна поддръжка
 • Офиси на летище
 • Достъпни цени
 • Програма за отстъпки

Други услуги

Екипът на  ,,ХР ЕНЕРДЖИ” може да Ви предложи огромен набор от услуги, които са подходящи за Вашите нужди.

Почистване на домове

Забързаното ежедневие често се налага да жертваме малкото свободно време, което имаме, за да дезинфекцираме банята, да почистим кухнята, да пуснем прахосмукачка и още какво ли не. Затова, много хора вече избират да се доверят на професионална почистваща фирма, за да поддържат дома си чист и спретнат. Наемането на професионалисти спестява не само време, пари и главоболия, но и повишава качеството на крайните резултати, защото екипът на фирмата за почистване използва професионално оборудване и препарати с доказани качества за цялостно почистване и дезинфекция.

Преди да изберете фирма за почистване определете от какво точно се нуждаете

Изборът на качествена фирма за почистване може да бъде значително улеснен само с няколко стъпки:

 1. Преди да встъпите към избора на професионална фирма за почистване, трябва да определите от какво точно се нуждаете – еднократно сезонно почистване или абонаментно почистване на определен интервал от време (например, веднъж седмично).
 2. Следващата стъпка е да разгледате портфолиото от включени услуги на няколко почистващи фирми и да определите коя отговаря на Вашите нужди.
 3. Третата стъпка е да проверите отзивите от клиенти, за да прецените качеството на предоставените почистващи услуги.
 4. Накрая, но не на последно място, да поискате оферта с цени за избраните почистващи услуги.

Почистването след ремонт с нас е лесно!
Притежаваме уредите, препаратите и умението да почистим нежеланите остатъци от латекс, гипс, бои и др.

Почистването включва:

 • обезпрашаване
 • почистване на дограма от гипс и латекс
 • почистване на стъкла
 • почистване на санитарни помещения –
 • санитарен фаянс, теракота, душове, батерии, душ кабини, вани
 • забърсване на шкафове и електроуреди
 • почистване на подови настилки

Вашето жилище ще бъде отлично обезпрашено и почистено, обикновено за не повече от ден. Знаем, че след дългия ремонт нямате търпение да влезете в своя обновен и чист дом.

Бутиково е, защото ние почистваме с ръцете си, докосваме и с внимание третираме всеки един детайл във Вашия дом. Точно както при производството на най-скъпите автомобили или мебели детайлите се изработват ръчно, така със същото внимание подхождаме и ние към детайлите и скъпите за Вас вещи, които красят дома Ви. Разбира се, използваме професионални машини, за да предложим по-високо качество, но накрая всичко проверяваме „на ръка“. Затова, когато приключим с почистването, гордо можем да сложим етикет „ръчна изработка – Енерджи“.

Нашият екип е съставен от професионални служители – те знаят как да открият и почистят местата във вашия дом, които дълго сте отлагали да почистите или дори не знаете, че съществуват и са мръсни. Ние работим с клиенти, чиито домове или офиси са в централните и южни квартали в Русе . Клиентите на фирма за бутиково почистване „ЕНЕРДЖИ “ са работещи и много взискателни хора. Те поставят високи цели и изисквания както към самите себе си, така и към нас – екипа, който са избрали да поддържа техния дом или офис.

Плащане на битови сметки

EasyPay предлага безплатна регистрация, като запазва данните за абонатните номера към отделните търговци. Може да платите сметките си общо и поотделно, в зависимост от желанието си. След извършено плащане търговецът автоматично получава информация от EasyPay за погасеното задължение.

Системата за електронни плащания ePay.bg, партньор на EasyPay, Ви предоставя възможност да заплатите онлайн битовите си сметки.

 • Необходимо е само да регистрирате абонатния/клиентски номер на сметката, която желаете да плащате. Ако нямате регистрация в ePay.bg.
 • Повече от 5000 дружества и организации приемат плащания през ePay.bg. За пълния списък от търговци натиснете тук.
 • Компаниите отчитат автоматично всяко плащане и не изискват документ за доказване на плащането.
Описание Сума
Плащане на битови сметки BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Услуги от Д и З Консулт

С какво ще Ви помогне ДИЗ КОНСУЛТ

Предлагаме консултантски услуги в сферата на анализ и оптимизация на бизнес операциите, финансово управление, ценообразуването, проучване, както и за безвъзмездно финансиране от държавни или европейски институции по различни проекти.

Предоставяме информация относно данъчно състояние, съдействаме за изготвяне на документи и справки за държавни и общински институции.

Подготвяме трудови договори, заповеди за прекратяване, процедури по дисциплинарно освобождаване, предоставяме гаранции за страните при назначение.

Осъществяваме регистрация на фирми, заличавaне, преобразуване, вписване на промени в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества, както и фирмени промени, в т.ч. смяна на управител, промяна на адрес и др.

Подготвяме общи условия, както и изготвяме документи и процедури в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

Превод и легализация на документи

Защо да изберете агенция ЕКО 4?

За да посрещнем високите стандарти на нашите клиенти и да предложим висококачествен и конкурентноспособен продукт, ние, от Агенция за преводи и легализация Еко 4, се стараем да изберем индивидуален подход към всеки клиент, който най-добре ще отговори на Вашите изисквания. С офиси, разположени във Варна, Шумен, София и нашите франчайз партньори, ние сме доставчик на езиково обслужване, способен да се справи както с превод на отделни документи, така и с големи по обем проекти за превод. В Еко 4 знаем, че в настоящия свят качеството на предлаганата услуга определя растежа на бизнеса. С нашите услуги Вие си гарантирате надеждност, коректност и професионализъм. Динамиката в нашите офиси е ежедневие, за да можем да отговорим на кратките срокове на изпълнение и процедурите при легализация.

Агенция за преводи Еко 4 е водеща фирма в България както за писмени и устни преводи, така и в сферата на легализацията на всякакъв тип документи. Ние оказваме пълна подкрепа на нашите клиенти при подготовката, оформлението и удостоверяването на необходимите им документи. Всеки ден екипът ни работи усърдно, за да може фирма Еко 4 да остане пример за качество и отговорност, на които клиентите могат да разчитат. Визията ни включва разширяване на мрежата ни от офиси във Великобритания, САЩ и Германия, където нашите доволни клиенти вече работят с няколко представителства в различните държави.

Услуги:

 • Езиков Превод
 • Писмени Преводи
 • Устни Преводи
 • Легализация на Документи

*Подготовка на пакет документи за служба миграция, Министерство на Правосъдието за наличие на българско гражданско и двойно гражданско

**Попълване на заявления , декларации, молби, жалби договори на съответните институции .

**Изготвяне на пълномощни декларации и договори които след това се заверяват пред нотариус

***Текстообработка на документи

****Лично и корпоративно застраховане

Възстановяване на данъци

Euro Tax предлага възстановяване на данъци от чужбина, както заплата, наем, ток и всичко останало.

Комплексни финансови решения с грижа за клиента и бизнес:

 • Експертни и безпристрастни финансови консултации – изграждане на личен финансов или бизнес план, отговарящ на целите на клиентите
 • Кредитно посредничество с високо ниво на експертиза и опит, както за бизнес финансиране, така и при кредитите за физически лица
 • Спестявания и инвестиции – партньорството ни с водещ инвестиционен посредник осигурява директен достъп до финансови решения
 • Достъп до първокласни Пенсионни схеми – вписан в регистрите на КФН като осигурителен посредник
 • Осигуряваме защита посредством комплексни Застрахователни услуги, предоставяни чрез наш партньор – Застрахователен брокер
Финансови решения

FinPoint предлага комплексни финансови решения с грижа за клиента и бизнес. Разполагаме с екип, съчетаващ енергията и амбицията на младите икономисти, с експертизата и професионализма на опитните финансови експерти, като се грижим за Обединяват ни общите възгледи, идеята за устойчивите финанси и вярата в ползите от дългосрочните решения.

Вярваме, че добрите финансови решения и по-високото ниво на финансова култура, ще помагат на все повече хора и семейства да осигурят за себе си и за своите деца по-широки перспективи.

Идеята на FinPoint – добрите решения, всеотдайните партньори и дългосрочната визия не само сближават хората, но и са основните съставки на финансовото здраве.

В това вярваме и затова ще Ви предоставим много от тях, но нека първо разкажем повече за нас, нашите ценности и визия, и за начините по които можем да Ви бъдем полезни!

Rекламни материали и плакати

XR Energy предлага на Вашите услуги:

 • разлепване на плакати
 • разпространение на флаери, листовки, брошури и други рекламни материали
 • безплатна консултация

Услугите можем да изпълним както на територията на гр. Русе и така и  следните локации: гр. Разград, гр. Левски, с. Подайва, гр. Провадия. Благодарение на нашите екипи от млади и енергични хора ние гарантираме бързо и качествено изпълнение на услугата и висока отчетност.

Какви са възможностите?

 • Разпространение на ръка (раздаване)
 • Разпространение по пощи
 • Избор на целева аудитория (таргетиране) по възраст
 • Избор на целева аудитория по райони
Монтажни решения

 Кристал ЕООД, гр Русе  предлага на Вашите услуги:

 • Алуминиева PVC дограма
 • Стъклопакети
 • Изработка на окачени тавани
 • Окачени фасади
 • Офис обзавеждане
 • Метални конструкции
 • Стъклени Витрини  

Кристал ЕООД е динамично развиваща се компания, която предлага качествени услуги на конкурентни цени. Компанията се гордее с богат опит и екип от квалифицирани специалисти, които са готови да отговорят на всяко едно предизвикателство.

Една от основните услуги, предлагани от Кристал ЕООД, е монтаж на алуминиева PVC дограма и стъклопакети. Компанията предлага широка гама от профили, цветове и видове стъкла, които да отговарят на нуждите и предпочитанията на клиентите. Стъклопакетите, които се използват, гарантират отлична топлоизолация и звукоизолация, което води до значителни икономии на енергия.

Окачените тавани и фасади са още една от услугите, които Кристал ЕООД предлага. Тези решения са изключително популярни в модерното строителство и се използват за постигане на ефектен външен вид на сградите. Компанията използва само висококачествени материали и предлага разнообразие от дизайни, за да удовлетвори нуждите на всеки клиент.

Офис обзавеждането е също една от ключовите услуги на Кристал ЕООД. Компанията предлага комплексни решения за обзавеждане на офиси и работни места, като се стреми да предложи не само функционалност, но и елегантност и стил. Клиентите могат да избират от разнообразие от материали, цветове и дизайни, за да получат персонализирано решение.

Кристал ЕООД предлага и изработка на метални конструкции, които могат да бъдат използвани за много различни цели – от изграждане на мостове до конструкции за складове и производствени халета. Компанията използва само висококачествени материали и съвременни технологии за изработка на металните конструкции.